drukuj

Bezpieczne Wakacje 2013 wymalowane i sfotografowane (konkurs)

Bezpieczne Wakacje 2013 wymalowane i sfotografowane (konkurs)

Fot. materiały prasowe

"Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., w ramach Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2013" ogłasza dwa konkury dla dzieci i młodzieży woj. lubuskiego.
Do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kierowany jest konkurs fotograficzny „Mam oko na bezpieczeństwo". Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród młodzieży podczas wypoczynku letniego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia poruszającego następującą tematykę:

- bezpieczny pobyt na koloni, półkolonii, obozie, wakacjach itp.,

- bezpieczna podróż na wypoczynek,

- bezpieczny powrót z wypoczynku,

- bezpieczne zabawy w miejscu wypoczynku (kąpiel, przebywanie w górach
lub nad jeziorem),

- napotkane niebezpieczne miejsca, w których przebywają rówieśnicy.

Uczniowie za pośrednictwem szkół, powinni przestać prace fotograficzne (jeden uczeń – jedna praca) wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 20 września 2013 r.

(prace należy przesłać w wyznaczonym terminie). Zdjęcie należy wykonać w technice cyfrowej (kolor) Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, klasa, tytuł pracy.

Prace fotograficzne należy przesłać na adres: piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl (wielkość zdjęć do 10 MB) z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Mam oko na bezpieczeństwo". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27 września 2013 r. Komisja Konkursowa przyzna za prace: I, II, III miejsce.

Natomiast do dzieci w wieku od 6 do 12 lat z całego woj. lubuskiego. adresowany jest konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje pędzlem malowane", którego celem jest propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego rysunku poruszającego następującą tematykę:

- bezpieczny pobyt na koloni, półkolonii, obozie itp.,

- bezpieczna podróż na wypoczynek,

- bezpieczny powrót z wypoczynku,

- bezpieczne zabawy w miejscu wypoczynku (kąpiel, przebywanie w górach
lub nad jeziorem),

- napotkane niebezpieczne miejsca, w których przebywają rówieśnicy.

Dzieci za pośrednictwem szkół oraz placówek przedszkolnych, powinny przestać prace
plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 6 września 2013 r. (prace
należy przesłać w wyznaczonym terminie - brana będzie pod uwagę data na stemplu
pocztowym).

Rysunek należy wykonać na kartce papieru (format A-3) dowolną techniką plastyczną. Rysunek na odwrocie należy opisać zgodnie z kartą zgłoszeniową: imię
i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły, tytuł pracy.

Prace należy przesłać na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje pędzlem malowane". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 września 2013 r. Komisja Konkursowa przyzna za prace: I, II, III miejsce.

Szczegóły na stronie: www.lubuska.policja.gov.pl

Opracował: kom. Piotr Wiśniewski
Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
Wydziału Prewencji KWP Gorzów Wlkp."
Współpraca: kom. Piotr Wiśniewski

Zdjęcia

  • Bezpieczne Wakacje 2013 wymalowane i sfotografowane (konkurs)
redakcja
Autor:redakcja

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać